[html ]Poskytované služby:

 • výpůjční služba
 • online katalog
 • rezervační služba
 • meziknihovní služba
 • internet
 • vyhledávání v souborném katalogu
 • besedy,soutěže  a exkurze
 • tisk z internetu a balení knih

 

Výpůjční služba :

V naší knihovně nabízíme:
Typ dokumentu:                                                                 Výpůjční doba:
knihy, časopisy 1 měsíc
knihy (studovna) pouze prezenčně
knihy a jiné dokumenty v rámci meziknihovní výpůjční služby dle dohody

Rezervační služba:

Rezervaci knih a  periodik  lze provádět:

 Meziknihovní výpůjční služba:

Pro čtenáře Městské knihovny Jáchymov
 • půjčování dokumentů nebo kopie článků z fondů jiných knihoven v ČR, pokud nejsou ve fondu MK Jáchymov. Čtenář je povinen uhradit náklady na dopravu dokumentu nebo kopii. V případě, že dokument není v žádné knihovně na území ČR, zprostředkuje MK Jáchymov výpůjčku ze zahraničí.
Pro knihovny
 • o výpůjčku dokumentu nebo kopii článku z fondu MK Jáchymov mohou knihovny požádat :
 • e-mailem na adresu  knihovna.jachymov@tiscali.cz
 • prostřednictvím tiskopisu Žádanka MVS zaslaném na adresu knihovny

Internet

Přístup k Internetu pro všechny občany (registrované i neregistrované) je řízen pravidly uvedenými v Pravidlech užívání výpočetní techniky. Používání  internetu je bezplatné, hradí se pouze  vstupní poplatek 10,- Kč /1 hodina.

Poskytované služby:

 • “surfování” Internetem ( prohlížeč  Microsoft Internet Explorer);
 • tisk dokumentů;
 • vlastní e-mailová schránka;

Služby Internetu jsou k dispozici ve výpůjčních hodinách. V případě zájmu je možno požádat knihovnice o radu.

Možnost rezervace Internetu:

Besedy, soutěže a exkurze pro základní a mateřskou školu:

Pořádáme  knihovnicko- informační lekce, literární besedy, soutěže a exkurze pro základní a mateřskou školu se zaměřením na práci s informacemi a literaturou – vyhledávání informací v knize, katalogu,  na internetu, literární žánry aj. Doba trvání  besedy je cca 45 minut, dobu lze přizpůsobit požadavku vyučujících.  Přehled nabízených akcí podle témat:

Knihovnicko informační lekce pro základní a mateřskou školu

Tématické besedy

Termín a hodinu konání akce je nutné si domluvit předem na telefonním čísle 353 808 122 u paní Karin Paškové.

Dále nabízíme možnost balení dokumentů jakýchkoliv formátů do PVC folie dle ceníku.[/html]