[html ]

 Roční čtenářské poplatky
 dospělí čtenáři 130 ,-Kč
 studenti, učni, důchodci   50,-Kč
 děti   50,-Kč
 čtenáři nad 70 let + ZTP zdarma
 jednorázová výpůjčka   20,-Kč
 2. člen rodiny sleva 50%, platí pro manžele a sourozence
 Sankční poplatky
 Poplatky z prodlení:
 1. upomínka (nezasílá se poštou)  10,-Kč
 2. upomínka   25,-Kč
 3. upomínka   65,-Kč
 předsoudní upomínka  100,-Kč
 Poškození půjčeného dokumenku:
 manipuplační poplatek za opravu knihy    10,-Kč
 Ztráta dokumentu:
 k ceně dokumentu se připočítává  manipulační poplatek    10,-Kč
 ztracený dokument lze nahradit i fyzicky
 ztráta čtenářského průkazu    25,-Kč
 poškození čárového kódu    20,-Kč
 poškození obalu    20,-Kč
 rezervace dokumentu      5,-Kč
 Další služby
 MVS – meziknihovní výpůjční služba    70,-Kč
 Tisk:
 A4 černobíle      6,-Kč
 A4 barveně text    12,-Kč
A4 barevně obrázek    12,- Kč
 Balení knih do folie:
 formát A5     8,-Kč
 formát A4     10,-Kč
 Veřejný internet
 registrovaní čtenáři i návštěvníci vstupní poplatek na 1 hod.    10,-Kč
 v případě velkého počtu zájemců se krátí doba na 30 minut
 připojení do 5 minut zdarma
 (všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH)

[/html]