[html ]

Zobrazit výroční zprávy .

Vznik první české knihovny v Jáchymově

První česká knihovna vznikla v Jáchymově v lednu 1946 ze sbírek a darů českých osídlenců
Ve svém fondu měla 251 knih
Byla umístěna v domě č. p. 300 na Třídě Dukelských hrdinů
První knihovnicí byla paní Ludmila Pražáková

Jak šla léta

 
V roce 1953 převzala knihovnu paní Jelena Brťková a jako posila nastoupila na poloviční úvazek paní Anna Dušánková, neboť počet obyvatel rychle vzrůstal
V letech 1953 – 1954 byla naše knihovna Okresní knihovnou
 

Knihovna se stěhuje

 
V roce 1958 došlo k přestěhování knihovny do budovy radnice a to do přízemí vlevo
Knihovna měla tři oddělení /dospělí, mládež, němečtí občané/ a tři knihovnice
Jako německá knihovnice nastoupila paní Anna Králová
V roce 1961 nahradila odcházející knihovnici Jelenu Brťkovou slečna Hana Šubrtová
 

Život je změna

 
Roku 1964 je knihovna opět přestěhována, aby uvolnila místo Radničnímu sklípku. Získává prostory bývalé knihovny ROH a loutkového divadla
V letech 1967 – 1976 se začíná postupně starati o obecní knihovny v Abertamech, Božím Daru, Horní Blatné, Perninku, Potůčkách a Suché
Roku 1977 proto nastupuje na plný úvazek jako posila paní Jiřina Pospíšilová
Ve funkci vedoucí knihovny pracuje paní Hana Kopecká, roz. Šubrtová
 

Blýskání na lepší časy

 
Rok 1978 probíhal ve znamení celkové rekonstrukce knihovny, která trvala až do 3. dubna 1979
Adaptací získala knihovna mimo půjčovnu navíc ještě čítárnu, depozitář, skladové prostory a kancelář
Projekt zpracoval architekt Marcel Šulc
Rekonstrukce stála 380 000,- Kč
 

Střídání stráží

 
Rok 1988 přinesl změnu na postu vedení knihovny. Vedoucí byla jmenována paní Jiřina Pospíšilová, jako nová pracovnice nastoupila paní Karin Pašková
V roce 1993 ji nahradily, každá na poloviční úvazek, knihovnice Zuzana Křížková a Simona Drápalová
Po odchodu slečny Drápalové v roce 1997 začíná pak v knihovně pracovat na poloviční úvazek ing. Zdeňka Mytníková. Nahrazuje paní Zuzanu Křížkovou, která čerpá mateřskou dovolenou.
Od září 1999 do září 2008 pak pracovaly v knihovně Jiřina Pospíšilová /vedoucí /  a Zuzana Křížková, které vystřídaly Karin Pašková a Miluška Veselá.
1.1.2019 byla Městská knihovna sloučena s Infocentrem a Expozicí Knihovny Latinské školy pod společným názvem Městská knihovna, kulturní a informační centrum (MKKIC). Ředitelkou MKKIC je Karin Pašková a jako knihovnice zde pracují Václava Tarková a Mgr. Eva Kochová.
 

Boj o počítače

Od roku 1997 je Městská knihovna v Jáchymově postupně vybavována výpočetní technikou a potřebným softwarem.
Finance získáváme z grantových programů Ministerstva kultury ČR a od zřizovatele = Města Jáchymov, na základě zpracovaných a předložených projektů, které prošly a uspěly ve výběrovém řízení.
 

Souboje s počítačem aneb Jak nám to šlo

1997 – knihovna získává první počítač PC 586, jehličkovou tiskárnu a základní knihovnický software. Knihovnice začínají vkládat data o knihách. Během roku uloží 5 000 svazků.
1998 – knihovna vybavena starším PC 486 pro Online katalog a čtenáři mají poprvé možnost vyhledávat si knihy pomocí počítače.
 

A jedeme dál …

1999 – knihovna získává modul Výpůjční protokol, v září zahajuje půjčování knih pomocí počítače a zkvalitňuje tak základní služby pro čtenáře.
2000 – knihovna připojena prostřednictvím modemu k internetu + získává barevnou tiskárnu. Veřejnosti nabízíme placený přístup k internetu a možnost tiskového výstupu na barevné tiskárně.
 

A dech neztrácíme

2001 – knihovna je vybavena 2 novými počítači PC Pentium III, které nahrazují staré, nevyhovující a slouží jako hlavní počítač a internetová stanice. Veřejnosti nabízíme přístup k internetu prostřednictvím multimediálního PC. Čtenářům poskytujeme rychlejší a kvalitnější výpůjční služby
2002 – knihovna připojena k internetu prostřednictvím rychlejší linky ISDN
 

Trpělivost přináší růže

2003 – knihovna nakupuje PC Pentium IV, získáváme modul Revize. Nabízíme veřejnosti druhou kvalitní internetovou stanici a samovzdělávací kurzy počítačové gramotnosti. Nabízíme mládeži možnost práce se vzdělávacími CD – ROMy.
Poprvé v historii knihovny realizujeme celkovou revizi knižního fondu pomocí počítače.
2004 – knihovna získává grant MK ČR na připojení k internetu po dobu 3 let zdarma formou linky EuroISDN.
Veřejnosti nabízíme přístup k internetu pouze za vstupní poplatek 10,- Kč
 

 

Přehled činnosti 1948 – 2007

 
 
 
Rok
Obyvatelé
Svazky
Čtenáři
Výpůjčky
 
 
 
 
 
1948
 
1 600
297
4 462
1958
12 500
6 025
629
16 951
1968
3 368
13 491
402
13 979
1977
3 487
26 855
552
26 311
1988
2 642
35 064
663
26 205
1998
2 821
34 709
497
29 391
2003
2 891
32 864
371
25 057
2004
3 000 
21 635 

335

22 958

2005
3 018 
14 075 
315
19 897 
2006
3 000 
21 025 
 318
19 979 

2007

2 985

19 940

383

18 311

2008

2009

2010

Dne 1. 1. 2019 byla knihovna sloučena s Informační centrem Jáchymov a převzala do správy Knihovnu latinské školy. Tímto sloučením vznikla nová složka: Městská knihovna, kulturní a informační centrum Jáchymov.

[/html]