Vážení pedagogové,

dostává se Vám do rukou nabídka vzdělávacích programů v Městské knihovně Jáchymov. Nabídka pro Mateřské školy obsahuje především tematické literární pořady. Všechny programy jsou založeny na interakci a dialogu, používáme metody dramatické výchovy, kritického myšlení, atd.

Co nabízíme? Literární pořady jsou koncipovány především jako podpora a doplnění vzdělávacího programu mateřských škol a podporují rozvoj budoucího čtenářství. Jejich hlavním cílem je pomocí nových metod zvýšit informační a čtenářskou gramotnost dětí. Hravou, nenásilnou formou se děti naučí nejen orientaci v knihovně, ale především pracovat s knihami a s textem.

Jak se přihlásit? Programy se konají v knihovně a jsou zdarma. Je možné dohodnout i návštěvu knihovnice přímo ve Vaší mateřské škole. Délka pořadů je cca 60 minut, po dohodě s pedagogem lze délku, téma či náplň besedy přizpůsobit.

Knihovnické lekce a besedy můžete navštěvovat v průběhu celého roku a to každý den v týdnu, mimo úterý, od 8.00 do 12.00 hod. Pořady objednávejte e-mailem, případně telefonicky. Přihlášení na lekce je závazné a každou změnu či zrušení je nutné oznámit nejpozději 1 den před dohodnutým termínem.

 

Těšíme se na spolupráci

 

 

Mgr. Eva Kochová

MěK Jáchymov