Vážení pedagogové,

dostává se Vám do rukou nabídka vzdělávacích programů v Městské knihovně Jáchymov.

Nabídka pro 1. stupeň Základních škol obsahuje tematické literární pořady a knihovnické lekce. Všechny programy jsou založeny na interakci a dialogu, používáme metody dramatické výchovy, kritického myšlení, atd.

Co nabízíme? Literární pořady jsou koncipovány především jako podpora a doplnění vzdělávacího programu základních škol a podporují rozvoj budoucího čtenářství. Jejich hlavním cílem je pomocí nových metod zvýšit čtenářskou, dokumentovou a informační gramotnost dětí. Hravou, nenásilnou formou se děti naučí především pracovat s knihami a s textem.

Délka pořadů je cca 45 minut, po dohodě s pedagogem lze délku, téma či náplň besedy přizpůsobit.

Vzhledem k tomu, že je horní část Náměstí Republiky stále v rekonstrukci, lze některé programy uskutečnit po dohodě s knihovnicemi ve škole.

Knihovnické lekce a besedy můžete navštěvovat v průběhu celého roku a to každý den v týdnu, mimo úterý, od 8.00 do 12.00 hod. a to zdarma.

Pořady objednávejte e-mailem, případně telefonicky. Přihlášení na lekce je závazné a každou změnu či zrušení je nutné oznámit nejpozději 1 den před dohodnutým termínem.

Těšíme se na spolupráci

Vaše knihovnice 

 Nabídka programů ZDE